• Divendres, 22 Gener 2021 00:00

Os Bru 2

La principal causa de la regressió i extinció de l’ós a Catalunya i a bona part dels Pirineus és la persecució humana, sigui amb armes de foc, amb paranys o amb verins. Cal recordar que l’ós està protegit des de l’any 1973. Així i tot, durant el període 1972-1992 es calcula que uns 25 óssos van ser morts a les dues vessant dels Pirineus, francesa i ibèrica.

A finals de la dècada del anys 1980 la població pirinenca va arribar a un estat de no retorn, que va acabar amb la mort natural d’un mascle vell de 29 anys, Papillon, i la mort per trets de l’última femella, Canelle, tots dos al 2004. El 2010 va desaparèixer l’últim exemplar cent per cent pirinenc, Camille.

Únicament un projecte de reintroducció podia retornar aquesta espècie al Pirineu. Per aquesta raó, l’any 1996 es va endegar un programa pilot (alliberament de dues femelles el 1996 i un mascle el 1997) per tal de comprovar l’aclimatació d’aquells animals, amb l’ajut del programa LIFE de la Unió Europea, dut a terme pel Govern de França amb la col·laboració del Govern català. Posteriorment es va continuar amb l’alliberament de 4 femelles i 1 mascle l’any 2006.

Per què cal conservar. Grau de protecció legal

A mitjan dels anys noranta, l’ós bru va estar a punt d’extingir-se als Pirineus. Aquest fet hauria representat: (a) Un fracàs en la política de conservació d’aquesta espècie al Pirineu. (b) L’incompliment de les lleis nacionals, autonòmiques i la normativa europea. (c) La pèrdua d’una peça bàsica en els ecosistemes (recordem que, a l’Edat Mitjana, l’ós era més abundant que el senglar). (d) La pèrdua d’una espècie simbòlica i (e) la pèrdua d’una espècie paraigua, de grans requeriments espacials, que permet conservar grans espais i superfícies i, per tant, conservar hàbitats i espècies de gran interès, inclosos en els annexos de la legislació nacional i europea.

Normativa catalana

És una espècie protegida conformement al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

 Llegiu-ne mes ......

Piros life

La reintroducció del Ós Bru donarà peu a nous productes ecoturistics al Pirineu

Programa Life Iberlince