• Divendres, 22 Gener 2021 00:00
Wildlife conservation news

Quatre grups polítics, JxCat i ERC (Govern), junt amb el PSC i Comuns, han pactat donar un gir a l’organització autonòmica per impulsar la protecció de la naturalesa. Varen presentar el passat 27 de Desembre en el Parlament de Catalunya una proposició de llei per ressuscitar l’Agència de Patrimoni Natural.

La creació de la referida Agència de Patrimoni Natural es una vella aspiració d’amplis sectors socials, sorgida al constatar-se les notables carències del funcionament de l’Administració en matèria de la conservació de la naturalesa.

ESTRATÈGIA DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT DE CATALUNYA 2030

La pèrdua de biodiversitat és un fet global que també afecta Catalunya, com ho és el canvi climàtic. El Living Planet Index calculat per a Catalunya mostra que en només 14 anys s’han reduït almenys un 22% els efectius de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats. Diversos programes de seguiment corroboren aquesta pèrdua també en termes d’hàbitats naturals a casa nostra. Per fer front a la pèrdua de riquesa biològica, i de capital natural, cal adoptar una perspectiva a llarg termini i d’espectre ampli, que, des de les polítiques de conservació de la natura, sigui capaç d’atènyer altres àmbits com el turisme, la ramaderia, l’energia o la salut. Aquesta Estratègia s’emmarca en el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic entenent que és des de la conservació de la natura i els serveis ambientals que és possible fer front als reptes globals del desenvolupament sostenible i adaptar-se al canvi climàtic. Complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per Nacions Unides per al 2030, el Pla estratègic 2011-2020 per a la biodiversitat (concretat en els objectius d’Aichi) i el Pacte de Paris per al canvi climàtic depèn de la salut i la vitalitat del nostre entorn natural en tota la seva diversitat i complexitat. Només els ecosistemes més rics i més diversos poden fer front a alteracions i situacions extremes. Són la nostra ‘assegurança’ davant de canvis imprevistos i, si se’n fa un ús responsable, ens proporcionen les solucions més efectives per als reptes més urgents. Com exposa un informe recent de l’IPBES, la Plataforma Internacional sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes, no hi ha una solució de ‘talla única’ per a tots els països que permeti fer front a la pèrdua de diversitat biològica, però les millors opcions per a les polítiques de conservació consisteixen a: millorar la governança del patrimoni natural; integrar la biodiversitat en les polítiques i les activitats sectorials (com l’agricultura o l’energia); aplicar els avenços en coneixement i tecnologia a la conservació i la gestió de la natura; incrementar la conscienciació ambiental i fomentar canvis de comportament. El desenvolupament sostenible només és possible si es desacobla el creixement econòmic de la degradació de la biodiversitat i dels serveis ambientals –un desacoblament que requereix canvis en l’acció de govern amb visió de futur i en un escenari de canvi global. Amb la voluntat d’orientar aquests canvis, i de facilitar que es comencin a produir, aquesta Estratègia aporta 16 objectius estratègics amb visió 2030 i 85 línies d’actuació per millorar en els àmbits del coneixement i la informació, la conservació d’espècies i hàbitats, el model territorial, la integració de les polítiques sectorials, la governança i la fiscalitat, i la implicació social.

Marta Subirà i Roca, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

La Comissió Europea decideix cobrir tots els danys que provoquin els grans carnívors com els Llops o els Ossos

El Govern referma el seu compromís de compatibilitzar la ramaderia de muntanya amb la conservació de l'os