• Divendres, 22 Gener 2021 00:00

mosaic ornit

El Moianès es una combinació de biòtop a on hi conviuen la pressió humana típica dels indrets habitats, les activitats tradicionals del mon rural i els espais naturals encara, de moment, bastant ben conservats. La dominància de molta extensió de boscos, amb alguns indrets en llocs apartats bastant intactes , alguns prats naturals, la ramaderia extensiva, la explotació forestal, junt amb els camps de conreu , les masies amb les seves quintanes, la caça abusiva, més la pressió humana abans citats, son factors determinants que condicionen la estabilitat i riquesa de la ornitofauna al Moianès. Això fa que hagin bastants especies incapaces de viure lluny de l'home (antropòfiles) i especies, cada cop menys nombroses, molt sensibles a les alteracions produïdes per la seva presencia i les seves activitats, les quals requereixen indrets solitaris ( antropòfobes) per mantenir el seu cicle biològic.

La fauna del Moianès pertany a la de la regió Paleàrtica que junt amb altres indrets del Sud d'Europa i Nord d'Àfrica constitueix la sota regió Mediterrània. Al final del període Quaternari es la fi de la glaciació recent en la que s’extingiren els Neandertals, grans espècies d’animals i vegetals, va aparèixer el Homo sapiens i junt amb el sorgiment de la civilització humana també es formà la presència de la fauna i flora semblant a l’actual.

A l'edat antiga l'home caçava per necesitat vital. Des de l'época medieval, apart d'omplir moltes panxes i el rebost, la caça constituïa un acte social de rang de llinatge en la que s'aprofitava per repartir-se el regne, el poder o el comptat, tancar grans negocis especulatius, la conveniència  o no d'organitzar una guerra en un determinat comptat o regne vehí, país o estat. Els conills, llebres, cervols, senglars, cabirols, perdius i tot el que es movia en el territori era del rei, el senyor, el pagerol ric o el burges de torn i solament ells ho podien caçar. Avui en ple segle XXI es lo mateix però mes intens i sofisticat, amb armes de repetició i en cotos privats, "haciendas", reserves de caça i estructures similars a on tot si val  a on el sentit de respectar la natura es merament una quimera. Al voltant de la caça, a part del acte social en si , es giren i es generen molts diners. Es una industria amb el seu corresponen marketing. No te marxa enradera.