• Dissabte, 28 Novembre 2020 00:00

 

El Moianès esta situat entre els Parcs Naturals del Montseny, i de Sant Llorenç del Munt. La seva conservació garanteix la connexió entre aquests dos parcs naturals . 

A la dècada dels anys 80/90 se efectua un primer estudi de la fauna i la flora per avaluar el seu patrimoni natural i amb el resultat a la ma  es considera suficientment interesant perquè algunes zones del territori entrin a formar part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). En principi aquets espais estaven aïllats amb deficiències per connectar-se entre si, quedant fora d’aquets espais altres elements també d’interès, corrent el perill de que en un futur desapareguessin tal com ha passat en altres comarques de Catalunya a causa del augment demogràfic .

paissatge vegetacio

la plana

 Al 2010 i a instàncies d’altres estudis posteriors realitzats per naturalistes locals , la Institució Catalana d’Història Natural, el Consell Comarcal del Bages i el CREAF es va aconseguir ampliar el límit perimetral amb el fi d’aglutinar els Espais Naturals inicials que a part d’ampliar la zona protegida les zones inicials  quedessin connectades entre si. 

Tot i tenint en conte que el 95% del sòl de la comarca està classificat com a no urbanitzable  la meva percepció, durant aquets anys, es que la gestió d’aquets espais naturals, que en teoria tindrien que ser  ben protegits, ben conservats i ben gestionats, presenten una acció de gestió, protecció i conservació mol feble que quasi m’atreveixo a qualificar com a pràcticament nul·la degudes a la pressió humana, la urbanística i a la acció de la mateixa administració amb  pocs medis i recursos.

Partint de la Comarca d’Osona ens trobem amb el seu espectacular declivi que constitueix el port de la Pollosa (950 metres) la seva basant Nord Est com a balcó sobre la Plana de Vic y els Pirineus. El seu límit de llevant, queda delimitat per la Serralada Prelitoral, amb la presencia visible del Montseny, i per el Sud i Oest forma un altiplà respecte al Pla del Bages fen també de balcó sobre Montserrat i de corredor biològic amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. 

Moianes Montseny

Per el Nord Est i Llevant  fa un altiplá respecte a la Plana d'Osona fen de balcó  i de corredor biològic amb el Parc Natural del Montseny

sant llorenç montserrat

Per el Sud i Oest forma un altiplà respecte al Pla del Bages fen també de balcó sobre Montserrat i de corredor biològic amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

La Hidrografia del Moianès