• Divendres, 22 Gener 2021 00:00

La comarca del Moianès constituïda com a tal l'1 de maig del 2015  te una extensió de 337,9 kilòmetres quadrats.

En realitat es una comarca natural situada al Sud d’un altiplà que limita al Nord amb la comarca natural del Lluçanès en el ampli marc de la Depressió Central.  El 68% de la superfície de la comarca està constituïda per boscos expandits per pràcticament tot el territori exceptuant la plana central on majoritàriament està ocupada per conreus.

El Moianès esta situat entre els Parcs Naturals del Montseny, i de Sant Llorenç del Munt. La seva conservació garanteix la connexió entre aquests dos parcs naturals .

A la dècada dels anys 80/90 se efectua un primer estudi de la fauna i la flora per avaluar el seu patrimoni natural i amb el resultat a la ma  es considera suficientment interesant perquè algunes zones del territori entrin a formar part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). En principi aquets espais estaven aïllats amb deficiències per connectar-se entre si, quedant fora d’aquets espais altres elements també d’interès, corrent el perill de que en un futur desapareguessin tal com ha passat en altres comarques de Catalunya a causa del augment demogràfic . Al 2010 i a instàncies d’altres estudis posteriors realitzats per naturalistes locals , la Institució Catalana d’Història Natural, el Consell Comarcal del Bages i el CREAF es va aconseguir ampliar el límit perimetral amb el fi d’aglutinar els Espais Naturals inicials que a part d’ampliar la zona protegida les zones inicials  quedessin connectades entre si. 

Tot i tenint en conte que el 95% del sòl de la comarca està classificat com a no urbanitzable  la meva percepció, durant aquets anys, es que la gestió d’aquets espais naturals, que en teoria tindrien que ser  ben protegits, ben conservats i ben gestionats, presenten una acció de gestió, protecció i conservació mol feble que quasi m’atreveixo a qualificar com a pràcticament nul·la degudes a la pressió humana, la urbanística i a la acció de la mateixa administració amb  pocs medis i recursos.

moianes pirineusPartint de la Comarca d’Osona ens trobem amb el seu espectacular declivi que constitueix el port de la Pollosa (950 metres) la seva basant Nord Est com a balcó sobre la Plana de Vic y els Pirineus.

Moianes MontsenyEl seu límit de llevant, queda delimitat per la Serralada Prelitoral, amb la presencia visible del Montseny,

sant llorenç montserratPer el Sud i Oest forma un altiplà respecte al Pla del Bages fen també de balcó sobre Montserrat i de corredor biològic amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.

 

Pinzellades Geològiques del Moianès