• Dilluns, 01 Març 2021 00:00
Articles en profunditat

Article d'investigació primaria  publicat el 11 de desembre de 2018 en la revista científica GLOBAL CHANGE BIOLOGY.

Aquest estudi mostra que des de principis de segle las poblacions d’ocells de muntanya han minvat un 10% a Europa . Als Pirineus i d’altres muntanyes de la península Ibèrica els resultats i la situació es mes preocupant perquè el percentatge ha disminuït fins un 21%. Son uns percentatges superiors a la mitja observada en d’altres poblacions d’ocells mes generalistes o de les baixes terres. Com es dedueix del estudi els canvis dels empraments del sol i el canvi climàtic sembla ser que poden ser la causa principal d’aquesta baixada tant pronunciada. En aquest estudi han participat membres del Centre d’Investigació Ecològica i aplicacions forestals i el ICO (Institut Català d’Ornitologia). Han definit els terminis ecològics “ Que es l’alta muntanya per els ocells” i de proposar quines espècies d’ocells son especialistes en viure exclusivament en aquells ambients i els ocells generalistes els quals suporten una major varietat de condicions ambientals.

INTRODUCCIÓ

Els canvis dels humans en l'ús de la terra i un clima canviant són les principals amenaces per a la biodiversitat arreu del món. La pèrdua, la fragmentació i la degradació de l'hàbitat han afectat els intervals de distribució i abundància d'espècies. L'escalfament global ha desplaçat àrees de distribució d'espècies cap als pols i les alçades. Des del punt de vista de la conservació, però, és igualment important comprendre els efectes del canvi climàtic en les densitats de població que no coincideixen necessàriament amb els canvis de distribució. En general, mentre que les poblacions de les espècies d’ocells i papallones de les terres baixes han demostrat que canvien segons els escenaris del canvi climàtic a Europa i Amèrica del Nord, l'estat de població d'espècies a les zones de muntanya generalment és poc conegut.

Les zones de muntanya sovint contenen comunitats d'espècies especials i, per tant, es troben en la llista prioritària de conservació. A més, s'ha suggerit que les espècies de muntanya són particularment vulnerables al canvi climàtic, ja que generalment és més difícil trobar nous hàbitats adequats cap a les muntanyes o en altres serres (baixa connectivitat entre ells -Sirami et al., 2016). L'augment de la temperatura associat a l'escalfament global s'ha previst que sigui dos o tres vegades superior al segle XXI que el registrat durant el segle XX. A més del canvi climàtic, les espècies de muntanya, especialment les espècies de cria en zones alpines obertes, també estan amenaçades per canvis humans en l'ús de la terra, com la pressió de pasturatge alterada, la desforestació, l'augment de la pertorbació de les activitats recreatives, la contaminació (nitrogen i deposició àcida) i les seves interaccions.

L'ús d'indicadors de biodiversitat s'ha convertit en una forma cada vegada més comuna de controlar els canvis en el medi ambient els quals recullen gran quantitat d'informació en un únic índex. valor, que són fàcils d'entendre no només per científics, sinó també per polítics i per al públic. Els avenços recents en aquest camp de recerca han produït, per exemple, indicadors continentals d'ocells agrícoles i canvi climàtic, però no hi ha un indicador continental per a les zones de muntanya. Per produir aquests indicadors, es requereixen conjunts de dades a gran i llarg termini.

zones estudiDes del punt de vista pràctic, el seguiment de la destinació de les espècies de muntanya pot ser especialment exigent ja que sovint són difícils d'accedir a les zones de muntanya, el nombre d'espècies disminueix bruscament amb l'altitud i les densitats de població d'espècies són baixes. Gràcies a les recents millores de la vigilància nacional d'aus a Fennoscandia (Noruega, Suècia i Finlàndia), amb nous esquemes que abasten també les zones de muntanya més remotes, va ser creat per Lehikoinen et al. Un primer indicador d'aus regionals per a la serralada Fennoscandiana.  En aquest estudi, hem analitzat les tendències d'aus de muntanya a escala continental, amb dades de 11 muntanyes diferents a Europa.

L'objectiu d'aquest treball va ser: (a) investigar les tendències de la població de les espècies comuns d'Europa que es reprodueixen en hàbitats de muntanya d'altitud, (b) avaluar si les tendències de la població difereixen entre espècies amb diferents característiques ecològiques, que poden afegir informació sobre subjacents causes de canvis de població, (c) produir el primer indicador de biodiversitat a escala continental per comunitats d'aus de muntanya i (d) establir quatre indicadors regionals d'aus de muntanya. L'indicador continental mostrarà la situació general, mentre que els indicadors regionals explicaran més sobre les condicions locals.

Basant-se en el supòsit que les condicions del clima i l'ús del sòl han afectat negativament a les espècies que habiten els hàbitats de muntanya, es planteja la hipòtesi que les espècies d'aus de muntanya, en general, estan disminuint en nombre. En segon lloc, es planteja la hipòtesi que aquest descens serà més fort en els especialistes en muntanya que només es donen a les zones de muntanya dels llocs d'estudi, mentre que els generalistes de les muntanyes, que també es poden trobar a baixes elevacions, estan millorant per una flexibilitat ecològica generalment més alta. En tercer lloc, prediem que les tendències de població d'espècies de muntanya poden estar influenciades per l'estat de la migració de les espècies. Es planteja la hipòtesi que els ocells migratoris de llarga distància haurien sortit relativament poc, ja que mostren, de mitjana, més tendències negatives de la població en els últims anys a tot Europa, sigui quina sigui la seva elevació, que els residents i els migratoris de curta distància. Una hipòtesi alternativa és que si un canvi en la qualitat de l'hàbitat a les zones de muntanya tingui un impacte negatiu en les espècies que passen el temps més llarg a les zones de muntanya, els immigrants de curta distància i les espècies residents haurien d'haver enfrontat a disminucions més fortes que les espècies migratòries de llarga distància. Finalment, es planteja la hipòtesi que la disminució de les aus de muntanya és més forta a les latituds del nord que a les latituds del sud, ja que es preveu que la temperatura augmenti més al nord.

RESUM

Anthus spinoletta 243x207

Les zones de muntanya solen tenir comunitats d'espècies especials, i són molt importants en la llista de preocupacions per a la conservació. L'escalfament global i els canvis en l'ús de la terra humana, com ara la pressió de pasturatge i la desforestació, han estat suggerits com una de les principals amenaces per a la biodiversitat a les zones de muntanya, que afecten l'abundància de les espècies i provoquen canvis de distribució cap a les muntanyes. Els desplaçaments de població cap als pols i les alçades de les muntanyes s'han documentat en diversos àmbits, el que indica que el canvi climàtic és un dels motors clau dels canvis de distribució de les espècies. Tot i la gran preocupació per la conservació, es coneix poc temps sobre les tendències demogràfiques de les espècies a les zones de muntanya a causa de la baixa accessibilitat i les difícils condicions de treball. Gràcies a la recent millora de les pautes d'observació d'aus a tot Europa, aquí podem informar un primer informe sobre Monticola saxatilis 243x207les tendències de la població de 44 espècies d'aus de quatre regions europees de muntanya: Fennoscandia, l'altitud del Regne Unit, el sud-oest (Iberia) i les muntanyes del sud-central (Alps), que abasten 12 països. En general, les espècies d'aus de muntanya es van reduir significativament (-7%) durant el període 2002-2014, similar al descens de l'ocell comú a Europa durant el mateix període. De les 14 espècies d’ocells d’alta muntanya analitzades a la Península Ibèrica, 11 estan en declivi i solament tres de elles en augment. Entre las espècies que pateixen una pèrdua destacada d’individus, tenim el Grasset de muntanya (Anthus spinoletta), la Merla roquera (Monticola saxatilis) o el Sit negre (Emberiza cia). En conjunt, l’abundància d’ocells en las espècies estudiades ha disminuït un 21% durant el període de tretze anys estudiats , un descens encara mes evident que el observat en el conjunt de les serralades europees. Els especialistes en muntanya van mostrar una significativa disminució del 10% en els nombres de població. El pendent per als generalistes de la muntanya Sit negre Emberiza cia 243x207també va ser negatiu, però no significativament així. Els vessants d'especialistes i generalistes no es diferenciaven entre si. Les poblacions de Fennoscandia i Ibèrica van ser, de mitjana, en declivi, mentre que al Regne Unit i els Alps, les tendències no eren significatives. El canvi de temperatura o el comportament migratori no es van associar significativament amb les tendències regionals d'espècies de la població. Els hàbitats alpins són molt vulnerables al canvi climàtic i aquest és sens dubte un dels principals motors de les tendències de la població d'aus de muntanya. Tanmateix, els descensos observats també es poden relacionar parcialment amb les pràctiques locals d'ús de la terra. S'han d'emprendre més esforços per identificar les causes de la disminució i augmentar els esforços de conservació d'aquestes poblacions.

AUTORS DEL ESTUDI : Aleksi LehikoinenLluís BrotonsJohn CalladineTommaso CampedelliVirginia Escandell, Jiri Flousek, Christoph GruenebergFredrik HaasSarah Harris ,Sergi HerrandoMagne HusbyJohn Atle KålåsÅke Lindström, Romain Lorrillière ,Blas Molina,Clara PladevallGianpiero CalviThomas Sattler, Hans Schmid, Päivi M.SirkiäNorbert TeufelbauerSven Trautmann.

La regulació de la captura i tinença d'ocells fringíl·lids

Les conseqüències de la desaparició dels Elements Vertebrals en un Ecosistema.