• Dissabte, 28 Novembre 2020 00:00
Blog

Molts cops os haureu preguntat per què els ous que ponen els ocells són de diferents colors i pigmentacions en les distintes o mateixes espècies i d’una posta a l’altre en la mateixa femella.

Partim que la closca del ou de totes les especies d’ocells està formada majoritàriament per carbonat càlcic i aquet mineral es de color blanc per lo tant aquet color es el color bàsic de tots els ous, però molts ocells ponen ous de colors de diferents intensitats , pigmentacions i dissenys.

Aquesta pregunta ha desconcertat als científics durant molt de temps però recents estudis han anat esbrinant aquet fenomen. La base es troba en la biologia, el comportament dels ocells i el medi ambient.

TERMOREGULACIÓ

CAMUFLATGE

ABSÈNCIA O PRESENCIA DE LLUM

PROTECCIÓ I FORÇA

CANVI CLIMÀTIC

Pit roig ous 243x207La termoregulació. L’estudi demostra que els ous en climes freds tendeixen a ser mes foscos i marrons. Mentre que en les àrees mes calentes prop de la línia equatorial son mes clars i mes variats de color. Un factor clau que explica del per què del color dels ous es la temperatura. Sembla ser que la supervivència del embrió dins del ou depèn de que es mantinguin un rang limitat de temperatura i aquestes necessitats de termoregulació explicant el paper clau de la pigmentació en els ous. Segons Daniel Harvey profesor de Ecología y Evolución de la Universidad de Long Island en Nueva York, un dels autors d’aquet estudi, els ocells que viuen en hàbitats freds ponen els ous mes foscos, els quals es calenten mes ràpids que d’altres mes clars.. Els científics també van verificar que els ous foscos efectivament es calenten mes ràpid que els clars i mantenen la temperatura durant mes temps.

 

 

ous picot garser 243 x 207Camuflatge: La doctora Indira Rojas, investigadora de l’Escola de Veterinaria de Ross University, un altre de les autores de l’estudi, manifesta que a mes de la termoregulació hi han d’altres factors que entren en joc en la coloració i pigmentació dels ous dels ocells, el risc de la depredació. En d’altres estudis s’ha suggerit que els ous amb colors mes foscos o mes tacats sobreviuen millor als depredadors que els ous de colors clars com el verd o blau, sigui per que el camuflatge es millor i els depredadors no poden localitzar els ous o per alguna altre raó.

Els ous dels ocells nidificants a terra han de camuflar-se be per evitar el descobriment dels depredadors. Solen acolorir-se i dissenyar-los per adaptar-se als substrat sobre el qual es troben. Els patrons dels ous s’han desenvolupat mitjançant la selecció natural, com millor es camufli, més probabilitats que els ous sobrevisquin i es transmetin els gens per produir ous ben camuflats a la següent generació.

Absència o presència de llum: Els ocells que els seus ous estan ocults a la vista (en forats, sots o nius profunds), o que s’asseuen en els ous Posta turdus merula 243 x 207contínuament durant tota la incubació, solen tenir ous blancs.

Protecció i força: El color també proporciona una altra forma de protecció: es creu que actua com a protecció solar, protegint el fetus en desenvolupament de la llum ultraviolada. Això es deu que els ous foscos serien mes efectius a l’hora de bloquejar-la. No obstant el Dr. Hanley descarta que aquet sigui el factor clau per determinar el color.

L’addició de color també reforça la closca d’ou. Els ocells amb deficiència de calci ponen ous de closca fina, que són més propensos a trencar-se.

Els científics han descobert que els ocells que efectuen múltiples postes en una sola temporada tenen ous més acolorits en la segona i posterior postes (quan es redueix el subministrament de calci de la mare). La coloració patró també és més freqüent en zones amb sòls deficients en calci.

Canvi climàtic: El Dr. Hanley senyala que “ El canvi climàtic amenaça a tota forma de vida i degut a l’augment continuat de la temperatura els ocells del Àrtic s’enfronten a nombrosos desafiaments. El científic expressa preocupació davant la possibilitat de que l’augment de la temperatura per l’escalfament global tingui un impacta negatiu en ocells en els que els colors dels ous està adaptat a climes particulars. “Ocells que en el passat s’han vist beneficiades per pondre ous foscos podrien enfrontar-se en una gran pressió per adaptar-se i posar ous clars”.

EggProcess

 

 

Com es produeixen aquests colors?: El procés de producció d’ous s’assembla a una línia de muntatge en miniatura dins d’un ocell femella. Els ous reben el seu color i la seva signatura durant les últimes hores abans de la posta. De Handbook of Bird Biology, segona edició. Els colors específics s’incorporen a la closca en l’etapa final del desenvolupament dels ous. El color blau i verd prové d’un pigment anomenat biliverdina. La biliverdina prové de la bilis. El color vermell i marró prové de les protoporfirines, que provenen de la sang.

Al seu llibre,  The Most Perfect Thing: Inside (and Outside) a Bird’s Egg,  Tim Birkhead de la Universitat de Sheffield compara el procés de pigmentació amb una sèrie de "pistoles de pintura". Cada arma està programada genèticament per disparar en un moment determinat, de manera que es produeix el color de fons signat i la percepció dels ous d'una espècie.

"L'examen dels oviductes d'aus en el moment en què es posa el color sobre l'ou suggereix que el color es produeix i es deixa anar en un termini molt breu", diu Birkhead, "normalment en les últimes hores abans de la posta de l'ou, i que fa que sigui molt difícil estudiar-lo ”.

 

 

RESUM OBTINGUT DEL ESTUDI  de la Dra. Indira Rojas, investigadora de la Escuela de Veterinaria de Ross University .Dr. Mark Hauber, profesor del Departamento de Evolución, Ecología y Comportamiento de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign . Dr. Daniel Hanley, profesor de Ecología y Evolución de la Universidad de Long Island en Nueva York

Els apunts del Dr. Joan Barrull

Etologia de primera mà.- La Tórtora turca